Met uw steun helpen wij anderen!

De SLAH is er al bijna 30 jaar voor het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen uit minder welvarende streken in de wereld, die niet of amper toegang hebben tot deze zorg. Daarbij worden kennis en vaardigheden waar mogelijk overgedragen aan lokale artsen en andere zorgverleners, zodat men idealiter op termijn niet meer of in elk geval minder is aangewezen op hulp van buitenstaanders. Veelal gaat het om het vervangen van troebele lenzen (cataract) door een kunstlens.

Sinds de oprichting van de stichting in 1989 werd deze zorg verleend in verschillende regio’s in Indonesië, omdat veel bij de stichting betrokken oogartsen een goede band hebben met dat land. Door toenemende welvaart in Indonesië en de spreiding van oogartsen ook over de meer afgelegen streken in dat land, heeft de SLAH projecten opgestart in andere delen van de wereld. De SLAH is momenteel actief in Indonesië, Haïti en Kenia.

Doneer

Voor € 25 kunnen wij een patiënt weer laten zien.

Voor € 5 kunnen we de patiënt laten overnachten en hem of haar een maaltijd aanbieden.

Alvast hartelijk dank!

De SLAH in 2018

3

Landen

2

Uitzendingen

146

Operaties

€ 15.090

Donaties

Nieuws

Het bestuur van de SLAH is zeer verheugd dat de NOG het SLAH Symposium op 12 oktober heeft geaccrediteerd met 3 punten.

Het programma van het Symposium is vastgesteld en beschikbaar voor belangstellenden.

Aanmeldingen kunnen tot 10 oktober worden gedaan door een mail te sturen naar info@slah.nl

Programma Symposium SLAH 2019

De SLAH organiseert het symposium ‘Transitie naar duurzame oogzorg in ontwikkelingslanden‘, ter opluistering van haar 6e lustum.

Doel van het symposium is om met elkaar van gedachten wisselen hoe we als oogartsen naar de toekomst toe onze bijdrage kunnen blijven leveren in de ontwikkelingslanden.
Discussies over toepassing van moderne technologie, veranderingen in verwachtingspatroon, en de dynamiek van epidemiologische en socio-economische veranderingen zullen worden opgeluisterd door interessante sprekers.
Ype Henry zal zijn toekomstbeeld van de oogzorg in ontwikkelingslanden schetsen.
Hans Limburg zal ingaan op de veranderende epidemiologie en dynamiek, alsmede de belang van de Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) als instrument in de bestrijding tegen blindheid.
Verder zullen Nic Reus en Tim Westland spreken over respectievelijk de toepassing en introductie van phacochirurgie in ontwikkelingslanden, en de waarde van conventionele cataractchirurgie.

Het symposium vindt plaats op zaterdag 12 oktober 2019 in het Oogziekenhuis Rotterdam. We starten om 10.00 uur en sluiten om 13.30 uur af met een gezamenlijke lunch.

Medewerkers Oogziekenhuis halen met het lopen van de Rotterdam Marathon € 7.517,83 op voor oogzorg in Haïti

Het was vandaag alle opzichten een mooie en memorabele dag in Rotterdam tijdens de Marathon.
Met nietsontziende bevlogenheid werden door zo’n 45 enthousiastelingen lijf en leden in de strijd gegooid om het geld binnen te halen voor de SLAH.
En in totaal is er € 7517.83 bij elkaar gerend!! Door het lopen van een kwart, halve of hele marathon is het bedrag bij elkaar te gelopen. Meerdere oogartsen van het ziekenhuis zijn bij eerdere uitzendingen geweest om patiënten aldaar te helpen met cataract of glaucoom aandoeningen.

De SLAH bedankt alle lopers voor hun inzet en is zeer verguld met dit mooie bedrag !

Uitzending Haïti afgeblazen

Eind februari 2019 hebben de artsen Jos Rademakers en Cathrien Eggink van de SLAH na uitvoerig inwinnen van informatie over de toestand in Haïti besloten dat de geplande uitzending naar Haïti in april 2019 niet door gaat.
Haïti had al een negatief reisadvies en dit is verder aangescherpt.
Het was geen gemakkelijke beslissing. We hebben in de voorbereiding al veel energie en kosten gestoken.
Ook het bestuur van Zienderogen, met wie de uitzending gecombineerd zou worden staat achter deze beslissing.
De SLAH artsen waren inmiddels gewend geraakt aan het wat minder gecontroleerde leven op Haïti, maar ook mensen die er beter bekend zijn dan wij en er werken, raadden ons af om te gaan. Ook ambassades, onder andere die van de VS hebben al hun personeel terug getrokken. Passagiers met een Amerikaans paspoort op vluchten van Miami naar Port au Prince mogen alleen met de allerhoogste noodzaak nog reizen.

Oogkliniek Ambon wordt Oogziekenhuis

Op 17 oktober 2018 kreeg de Oogkliniek Mata Ambon-Vlissingen een upgrade: van kliniek naar oogziekenhuis. Burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen en burgemeester Louhenapessy van Ambon onthulden samen de nieuwe voorgevel. Dit alles ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de oogkliniek.

De burgemeester en wethouder Vader van Vlissingen zijn 6 dagen in Ambon geweest en hebben ook de andere projecten van de SSVA bekeken, zoals op het gebied van urologie, plastische chirurgie en nu ook een operatie team van de SSVA, dat daar nu volop aan de slag is. ‘Tumbuh kembang anak’ is het 1e project, centraal hierin staat het signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen.

Projecten

Haïti

lees meer

Ambon

lees meer

Kenia

lees meer

Sumba

lees meer
TOON ALLE PROJECTEN