Met uw steun helpen wij anderen!

De SLAH is sinds 1989 actief in het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen uit minder welvarende streken in de wereld, die niet of amper toegang hebben tot deze zorg. Daarbij worden kennis en vaardigheden waar mogelijk over­gedragen aan lokale ­artsen­ en andere zorgverleners, zodat men idealiter op termijn niet meer, of in elk geval minder, is aangewezen op hulp van buitenstaanders. Veelal gaat het om het vervangen van troebele lenzen (cataract) door een kunstlens.
In de eerste 25 jaar van de stichting werd deze zorg verleend in verschillende regio’s in Indonesië, omdat veel bij de stich­ting betrok­ken oogartsen een goede band hebben met dat land. Er is door de SLAH jaren lang hard gewerkt in Indonesië en mede daardoor is onze hulp er steeds minder nodig. Door de toenemende vraag om oogheelkundige hulp uit andere landen, zoals Kenia en Haïti, hebben wij ons werkterrein uitgebreid. Andere landen waar de nood hoog is kunnen hier nog bij komen.
De SLAH is een ­initiatief uit de Nederlandse ziekenhuiswereld, alle ­betrokkenen werken zonder vergoeding

Voor € 25 kunnen wij een patiënt weer laten zien.

Voor € 5 kunnen we de patiënt laten overnachten en hem of haar een maaltijd aanbieden.

Alvast hartelijk dank!

De SLAH in 2021

0

Landen

0

Uitzendingen

0

Operaties

€ 10.868

Donaties

Nieuws

De SLAH start nieuwe projecten in Kenia en Malawi

Opgetogen kunnen wij aankondigen dat de SLAH start met nieuwe projecten.

Kenia

In Kenia is oogarts Marjolein Ronday sinds 2018 betrokken bij het opzetten van een oogheelkundige afdeling in het AIC Hospital in Litein in het westen van Kenia. Tot nu toe heeft Marjolein het project zelfstandig getrokken met eigen middelen en incidentele ondersteuning. Met inbreng van de SLAH hopen we dit ambitieuze plan een meer duurzaam en structureel karakter te kunnen geven. 

In januari 2024 zal de eerste uitzending van oogartsen plaatsvinden met steun van de SLAH.

Malawi

Het Mulanje Mission Hospital in Malawi wordt gerund door de bevlogen Nederlandse tropenarts Arie Glas. Het ziekenhuis wordt gekenmerkt door een duurzaam en self-supporting karakter, dit blijkt o.a. uit het feit dat alle elektriciteit via zonnepanelen wordt opgewekt. Er is veel aandacht voor public health, ziektepreventie en outreach activiteiten, inclusief landbouwkundige ontwikkeling van het gebied. 

Met 19 miljoen inwoners heeft Malawi slechts 8 cataractchirurgen. In 2022 zijn er in het land 4.000 staaroperaties verricht (ter illustratie: in Nederland 180.000 staaroperaties op 17 miljoen inwoners). Vandaar dat Arie gebrand is op het opzetten van een oogkliniek in zijn ziekenhuis en zijn wij als SLAH verheugd dat wij ons steentje hieraan kunnen bijdragen. 

In januari en februari/maart 2024 zullen onze eerste uitzendingen plaatsvinden.

Uitzending oogartsen naar Oogkliniek Ambon – 2023

Vanaf 9 januari 2023 hebben de oogartsen Wilda Batubara en Monika Landesz namens de SLAH een 9-daags werkbezoek afgelegd aan de Oogkliniek op Ambon (Klinik Mata Ambon Vlissingen).

Zij hebben de plaatselijke oogarts dr. Daniel Siegers ondersteund met een aantal gecompliceerde oogoperaties in zijn kliniek.

Verder is er een start gemaakt met een outreach programma op het eiland Saparua. Daar zijn gedurende 2 dagen screeningsspreekuren gedraaid, waarbij 576 patiënten (!!) zijn onderzocht en er zijn 35 oogoperaties verricht (vooral staaroperaties).

Het was een geslaagde uitzending waarbij in totaal 158 operaties zijn uitgevoerd en vele patiënten poliklinisch zijn onderzocht.

Als SLAH kunnen we er trots zijn dat we samen met de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon van deze oogkliniek tot een succesvol project hebben kunnen brengen.

Artsen en medewerkers Oogkliniek Ambon brengen werkbezoek aan Nederland

In september 2022 heeft een delegatie van artsen en medewerkers van de Oogkliniek Ambon een werkbezoek afgelegd aan verschillende ziekenhuizen in Nederland.

Samen met De Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon heeft de SLAH een programma kunnen verzorgen van verschillende workshops op de poliklinieken, laboratoria, operatiekamers, sterilisatieafdelingen en apotheken van het Franciscus Gasthuis & Vlietland,  de Maashorst Oogkliniek Uden, het Erasmus MC Rotterdam en het Amsterdam UMC.

Op deze manier hoopt de SLAH een steentje te kunnen bijdragen aan onderhoud en ontwikkeling van kwaliteit en expertise van de oogzorg op Ambon.

Donald Tjia 1946 – 2020

Tot onze ontsteltenis ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Donald Tjia.
Donald had de wens om de oogzorg toegankelijk te maken voor minvermogenden elders in de wereld.
Als founding father heeft hij met passie en bevlogenheid in 1989 aan de wieg gestaan van de oprichting van de SLAH.
Inmiddels is de SLAH uitgegroeid tot een organisatie die met de vele projecten en uitzendingen zijn wens in vervulling heeft kunnen laten gaan.
Daarvoor gedenken we hem met dankbaarheid en respect.
Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familieleden.

Bestuur Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH)

Oogziekenhuis Ambon gaat staaroperaties verrichten met de phaco-techniek.

In januari en februari 2020 zijn er vanuit de SLAH twee uitzending naar het Oogziekenhuis op Ambon geweest, door respectievelijk Ivan Gan en Wilda Batubara.

De eerste uitzending stond volledig in het teken van het leren werken met een phaco-machine.
In de voorbereiding heeft dr Danny Siegers in september 2019 op het ESCRS congres in Parijs al een phaco-cursus gedaan. Daarnaast heeft dr Ivan eind 2019 een hele middag op het trainingscentrum van het Nederlandse hoofdkantoor van Bausch & Lomb doorgebracht om zich over alle details van het apparaat te laten informeren. Vanuit Jakarta was een vertegenwoordiger van de firma overgekomen, die de hele week zal blijven ter ondersteuning.

In januari zijn er 42 operaties met de phaco-techniek gedaan, waarbij dr Danny uiteindelijk enkele geheel zelfstandig heeft uitgevoerd. Alle patiënten werden na de operatie op de poli bekeken en er deden zich geen problemen voor. Er was volop aangename verassing onder de medewerkers vanwege het snelle visuele herstel van de staarpatiënten.

In februari heeft dr Wilda met verschillende methodes samen met dr Danny 209 operaties verricht. Na 10 dagen hard werken werd de uitzending afgesloten met een diner van het team met aanhang.

Oogziekenhuis Ambon heeft schade van aardbeving, maar blijft functioneren.

Op 26 september 2019 is er een zware aardbeving geweest op de Molukken, zeer dicht bij het eiland Ambon. De beving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Er zijn enkele tientallen mensen zijn om het leven gekomen, met honderden gewonden. Later volgden ook nog naschokken.
Deze grote aardbeving heeft haar sporen nagelaten. Veel gebouwen en huizen zijn ernstig beschadigd en soms zelfs leeggeruimd vanwege instortingsgevaar.
Ook het Oogziekenhuis is beschadigd, waardoor sommige ruimtes niet meer worden gebruikt. Maar gelukkig is het grotendeels nog bruikbaar. Vóór de kliniek staat een grote tent die tijdelijk dient als opslag.

Symposium SLAH druk bezocht door oogzorg professionals

Ter ere van het 30-jarig bestaan van de SLAH werd op 12 oktober 2019 een symposium georganiseerd in het Oogziekenhuis Rotterdam.

Het symposium stond in het teken van de veranderende rol van de Nederlandse oogartsen in ontwikkelingslanden.
Ongeveer 50 oogartsen (in opleiding), optometristen en andere belangstellende kwamen hierop af en wisselden hierover met elkaar van gedachten.
Naast de presentatie van de vier sprekers, was er uitgebreid tijd en ruimte voor interessante discussies en werd het symposium afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De eerste spreker was Hans Limburg. Hij gaf een overzicht van veranderende demografie en epidemiologie van blinden en slechtzienden in de ontwikkelingslanden.

Als tweede spreker was Tim Westland aan de beurt. Hij heeft recent bijna 2 jaar in een klein streekziekenhuis in Ghana als oogarts gewerkt.

Nic Reus, als derde spreker, gaf een presentatie over zijn ervaringen met de introductie van de phaco-emulsificatie in Kaap Verdië. Toepassen van moderne technologie in ontwikkelingslanden neemt (brengt) allerlei uitdagingen met zich mee.

Als laatste spreker gaf Ype Henry een overzicht van de rol en positie van Nederlandse oogartsen in de verschillende ontwikkelingslanden. Verschillende organisaties, verschillenden delen van de wereld, verschillende taken.
De successen werden belicht, maar ook de grote uitdagingen (beperkt budget, lokale oogartsen die meestal naar de grote stad of buitenland trekken).

Medewerkers Oogziekenhuis halen met het lopen van de Rotterdam Marathon € 7.517,83 op voor oogzorg in Haïti

Het was vandaag alle opzichten een mooie en memorabele dag in Rotterdam tijdens de Marathon.
Met nietsontziende bevlogenheid werden door zo’n 45 enthousiastelingen lijf en leden in de strijd gegooid om het geld binnen te halen voor de SLAH.
En in totaal is er € 7517.83 bij elkaar gerend!! Door het lopen van een kwart, halve of hele marathon is het bedrag bij elkaar te gelopen. Meerdere oogartsen van het ziekenhuis zijn bij eerdere uitzendingen geweest om patiënten aldaar te helpen met cataract of glaucoom aandoeningen.

De SLAH bedankt alle lopers voor hun inzet en is zeer verguld met dit mooie bedrag !

Uitzending Haïti afgeblazen

Eind februari 2019 hebben de artsen Jos Rademakers en Cathrien Eggink van de SLAH na uitvoerig inwinnen van informatie over de toestand in Haïti besloten dat de geplande uitzending naar Haïti in april 2019 niet door gaat.
Haïti had al een negatief reisadvies en dit is verder aangescherpt.
Het was geen gemakkelijke beslissing. We hebben in de voorbereiding al veel energie en kosten gestoken.
Ook het bestuur van Zienderogen, met wie de uitzending gecombineerd zou worden staat achter deze beslissing.
De SLAH artsen waren inmiddels gewend geraakt aan het wat minder gecontroleerde leven op Haïti, maar ook mensen die er beter bekend zijn dan wij en er werken, raadden ons af om te gaan. Ook ambassades, onder andere die van de VS hebben al hun personeel terug getrokken. Passagiers met een Amerikaans paspoort op vluchten van Miami naar Port au Prince mogen alleen met de allerhoogste noodzaak nog reizen.

Oogkliniek Ambon wordt Oogziekenhuis

Op 17 oktober 2018 kreeg de Oogkliniek Mata Ambon-Vlissingen een upgrade: van kliniek naar oogziekenhuis. Burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen en burgemeester Louhenapessy van Ambon onthulden samen de nieuwe voorgevel. Dit alles ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de oogkliniek.

De burgemeester en wethouder Vader van Vlissingen zijn 6 dagen in Ambon geweest en hebben ook de andere projecten van de SSVA bekeken, zoals op het gebied van urologie, plastische chirurgie en nu ook een operatie team van de SSVA, dat daar nu volop aan de slag is. ‘Tumbuh kembang anak’ is het 1e project, centraal hierin staat het signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen.

Projecten

Haïti

Ambon

Kenia

Sumba

Marokko