Direct online doneren

Met uw hulp helpen wij anderen!

De SLAH is heel blij met alle donaties die gedaan worden. Donaties worden gebruikt voor reis en verblijfskosten, maar ook kunstlenzen en oogdruppels. Daarnaast helpen wij op lokatie met het aanschaffen van apparatuur.

Onze oogartsen zetten zich belangeloos in om medische zorg te geven aan mensen met oog problemen in minvermogende landen. Dat doen zij zonder politieke, religieuze of economische agenda. Omdat zij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot medische oog zorg. Hulp waar dat het hardst nodig is. Dankzij de steun van mensen als jij.

Doneren kan via de doneeroptie hiernaast, of maak geld over via de eigen bankrekening. Het bedrag en de frequentie kunnen zelf aangepast worden.

U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN:  NL16 ABNA 0565 2119 00

NB Voor de donateurs die in het verleden gebruik hebben gemaakt van een ING-banknummer: deze rekening is binnenkort niet meer actief.

ANBI status

Stichting Leer Anderen Helpen heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is correct, want ons doel én onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk.

Voor wie geld aan ons wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daad- werkelijk ten goede aan de strijd tegen blind- en slechtziendheid.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Vanaf deze datum moeten er een aantal gegevens gepubliceerd zijn op de internetsite.

Voor de volledigheid volgt hier de benodigde informatie:

Meld een actie aan

Voor de SLAH is iedere bijdrage welkom. Wilt u met uw organisatie een actie opzetten om geld in te zamelen voor oogpatiënten, neem dan hier contact op dan zullen wij graag mee denken over hoe de actie vorm te geven.

Schenking aan de SLAH

 

Periodieke schenking = direct fiscaal voordeel

Wanneer u giften aftrekt voor de Inkomstenbelasting, zult u merken dat daarvoor een drempel en een maximum geldt. Om uw giften volledig aftrekbaar te maken kunt u zélf eenvoudig en gratis een schenkingsovereenkomst aangaan met het goede doel van uw keuze.

 

Hoe werkt het?

Een periodieke schenking betekent dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en u bepaalt zélf op welke manier u het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overboeking of een automatische incasso.

 

Aanvragen

Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Stuur het ingevulde formulier in tweevoud naar Stichting Leer Anderen Helpen, Francois Haverschmidtlaan 9, 3116 JJ Schiedam. Daarna ontvangt u van ons een getekend afschrift retour voor uw eigen administratie.

 

Wat is mijn voordeel?

Stel u geeft aan drie goede doelen ieder jaar € 300, dat is totaal € 900. Bij een drempelinkomen van € 40.000 is 1%, dus € 400, niet aftrekbaar. Uw belastingvoordeel is dan 42% van € 500 = € 210. Indien u een schenkingsovereenkomst aangaat met deze drie goede doelen is uw belastingvoordeel 42% van € 900 = € 378. Een extra voordeel van maar liefst € 168!

 

Waar vind ik meer informatie over deze manier van schenken?

Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst. Hier vindt u het  Aanvraagformulier Periodieke gift in geld.

Giftenaftrek voor bedrijven

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Het vastleggen van een periodieke schenking in een overeenkomst is voor bedrijven niet van toepassing.