Missie

De Stichting Leer Anderen Helpen werd opgericht op 18 mei 1989 en heeft nu als vestigingsplaats Utrecht.

Het doel van de stichting is het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen die niet of amper toegang hebben tot deze zorg in minder welvarende streken in de wereld. Daarbij worden kennis en vaardigheden waar mogelijk overgedragen aan lokale artsen en andere zorgverleners zodat men idealiter op termijn niet meer of in elk geval minder is aangewezen op hulp van buitenstaanders.

Aanvankelijk was de SLAH uitsluitend actief in Indonesië. Door de toenemende welvaart in Indonesië, de spreiding van oogartsen ook over de meer afgelegen streken en projecten, die vanuit de Perdami (de oogartsen vereniging in Indonesië vergelijkbaar met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) werden opgezet, heeft de SLAH zich georiënteerd op mogelijkheden ook elders in de wereld projecten op te starten. Dat heeft sinds 2015 geresulteerd in een nieuwe project op Haïti, in Kenia en Marokko. Door gevaarlijke plaatselijke omstandigheden is na 4 jaar voorlopig afscheid genomen van het project op Haïti. Het project in  Marokko is na enkele uitzendingen stopgezet in 2018.

In 2014 verscheen het boek ‘Zien en afzien’ bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de de SLAH.
Meer over deze beginperiode en de latere jaren is te lezen in het boek ‘Zien en Afzien’.
Het boek is hiernaast te bekijken. Het boek kan ook per mail besteld worden en kost € 10,- (inclusief verzendkosten)

De SLAH krijgt geen overheidssteun en is dus geheel afhankelijk van ondersteuning door particulieren, etc.
De bestuursleden en oogartsen ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de SLAH is er in 2014 een boek uitgebracht met verhalen en foto’s van de uitgezonden artsen.

Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • mr. René Peters, voorzitter
 • drs. Florence Gan – Creijghton, secretaris
 • drs. Martijn Herrmann, penningmeester
 • drs. Ivan Gan, oogarts
 • drs. Ruud van der Pol, oogarts

Samenwerkings verbanden

Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA)

De steden Vlissingen en Ambon onderhouden al meer dan 20 jaar een stedenband. In het kader daarvan werd de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA) opgericht die tal van activiteiten op Ambon organiseert. Onder meer is er een project gezondheidszorg waarbinnen de SLAH de oogheelkundige zorg voor haar rekening neemt. De SLAH heeft in goede samenwerking met de gemeente Ambon en de SSVA in Ambon een oogkliniek gesticht. De gemeente Ambon heeft zorg gedragen voor het gebouw en de opleiding van een gemeentelijk arts tot oogarts. De SLAH heeft samen met de SSVA zorg gedragen voor de inrichting: inventaris, instrumentarium en apparatuur.

Sinds 2014 is de kliniek operationeel. De SLAH blijft de lokale oogarts ondersteunen door jaarlijks gedurende enkele weken een ervaren oogarts naar Ambon te zenden. Samen met de lokale oogarts worden meer complexe ingrepen gedaan. Ook is sprake van ondersteuning bij het aansturen van de oogkliniek, het doorvoeren van een gedigitaliseerde administratie etc.

 

Stichting Hulp Haïti Driel

Sinds meer dan 10 jaar steunt deze stichting een Nederlandse vrouwelijke tropenarts, Anne Marie Wessels, die in Passe Catabois in het noorden van Haïti een gezondheidscentrum heeft gesticht van waaruit zij als enige arts in de regio een bevolking van ruim 150.000 mensen verzorgt.

De SLAH heeft sinds 2013 enkele malen een uitzending verzorgd  naar de kliniek in Passe Catabois om aldaar oogheelkundige zorg te verlenen, veelal cataract-operaties. Sinds 2014 wordt dit project namens de SLAH verzorgd door de oogartsen Jos Rademakers en Cathrien Eggink.


Stichting Oloonkolin Kenya

Het doel van Stichting Oloonkolin Kenya is de inwoners van Oloonkolin (in Zuid West Kenia)  te helpen hun leefomstandigheden te verbeteren. De mensen in Oloonkolin dragen het project zelf. De stichting Oloonlolin richt zich daarbij op het wegnemen van de oorzaken van de armoede door het geven van voorlichting (over zaken als hygiëne en het bedrijven van landbouw en handel) en het bieden van praktische ondersteuning bij de bouw van sanitaire voorzieningen, watervoorzieningen en het opstarten van bedrijven, zoals op het gebied van landbouw en toerisme. Hierdoor moet een ontwikkeling op gang worden gebracht, die aanzienlijke verbeteringen op het gebied van huisvesting, gezondheid, onderwijs en het voorzien in basisbehoeften teweeg brengt.

In dit kader werd de SLAH benaderd om een project op te zetten om oogheelkundige zorg te verlenen. Viviane Mutindi, anesthesieverpleegkundige in Amersfoort, is als voorzitter van de stichting Oloonkolin  actief bij de uitzendingen  betrokken.

Jaarverslagen en jaarrekeningen SLAH

Teamleden

De SLAH heeft sinds haar oprichting in 1989 gewerkt met de volgende oogartsen:

 • drs. P.H. (Paul) van Asdonk, De Meern
 • drs. W. (Wilda) Batubara, Sint Michielsgestel
 • drs. M.D.W. (Michiel) Blok, Amersfoort
 • drs. P.J.D. (Peter)  Bolmers, Den Bosch
 • drs. H.F. (Frits) Dubois, Utrecht
 • dr. C.A. (Cathrien) Eggink, Nijmegen
 • drs. I.M. (Ivan) Gan, Rotterdam
 • drs. B.S. (Siong) Hwan, Bergen
 • drs. N. (Nynke) de Jong, Utrecht
 • drs. H.B.H. (Huub) Ketels, Den Haag
 • dr. M.A.( Monika) Landesz, Den Haag
 • drs. C. (Chang) Liu, Rotterdam
 • prof.dr. J.C. (Jan) van Meurs, Rotterdam
 • dr. F.L. (Suzy) Njoo, Ouderkerk a/d Amstel
 • drs. S.H. (Hian) Oei, Bali/Breda
 • drs. R. (Ruud) van der Pol, Leiden
 • drs. A.J.J.M. (Jos) Rademakers, Nijmegen
 • drs. M. (Maarten) Rol, Noorden
 • dr. F.E. ( Frans) Ros, Bilthoven
 • drs. A.H.F. (Alex) Rulo, Hilversum
 • dr. D.F. (Eric) Schaling, Heemstede
 • drs. G.W.S. (Sicco) thoe Schwartzenberg, Den Haag
 • drs. M. ( Maribel) Sere, Helmond
 • drs. A.J.G.M. (Ton) Smit, Amersfoort
 • drs. R.W.O. (Rinald) Stout, Uden
 • drs. D.T.T. (Donald) Tjia †
 • drs. U.F. (Folkert) Tegelberg, Goes
 • drs. S.(Siep) vd Veen, Heerenveen
 • drs. L.A.M. (Lieuwe) de Vries, Doetinchem

Secretariaat

Stichting Leer Anderen Helpen

Florence Gan-Creijghton

Francois Haverschmidtlaan 9

3116JJ Schiedam

KvK 41225100

E-mail: info@slah.nl

Bank: NL16 ABNA 0565 2119 00