Sumba | Indonesia

Tweejaarlijks zijn er uitzendingen naar Oost- Sumba, waar een of 2 oogartsen in een plaatselijk ziekenhuis patienten screenen en opereren. Op Sumba zijn nog vele patiënten met rijpe staar aan soms beide ogen. Een plaatselijke arts kan na vertrek van de oogartsen de verdere nazorg verlenen. In 2016 hebben de oogartsen Wilda Batubara en Monika Landesz kans gezien om 153 patiënten te opereren. In 2018 staat er weer een uitzending in de planning.

2

Uitzendingen

267

Operaties

698

Onderzoeken