Marokko

In januari 2016 is een oriënterende uitzending geweest naar het dorp Guemassa op 70 km ten westen van Marrakech. Het doel van de uitzending was om patiënten met cataract te selecteren. Deze zouden in mei van 2016 worden geopereerd. Toen de SLAH artsen in mei aankwamen, had het districtshoofd van het ministerie van Volksgezondheid besloten dat de operaties in een ander dorp, Chicahoua, zouden moeten plaatsvinden. Helaas waren ook de benodigde materialen niet op tijd aangekomen, waardoor de beide SLAH artsen onverrichter zaken weer naar huis zijn gegaan.

Tijdens de uitzending in maart 2017 was het de bedoeling dat er in Chicahoua 80 mensen geopereerd zouden worden. De contacten met Marokko liepen weer via een Marokkaans-Nederlandse medewerker van het UMC Utrecht. Ondanks de verzekering dat er in het weekeinde gewerkt kon worden, was dat niet mogelijk door het ontbreken van benodigd OK personeel. Hierdoor vielen 4 van de 9 operatiedagen af. Verder zijn deze week weinig operaties geweest door falende apparatuur (autoklaven), als ook het ontbreken van OK personeel en medewerkers die konden vertalen. Daarnaast werd de toegezegde operatiekamer regelmatig toch voor andere operaties gebruikt.

De SLAH heeft begin 2018 besloten geen uitzendingen meer naar deze regio in Marokko te ondernemen.

4

Uitzendingen

7

Operaties

311

Onderzoeken