Ambon | Indonesia

In Ambon is in een gezamenlijk initiatief van de gemeente Ambon, de Stichting Vlissingen Ambon (stedenband) en de SLAH een kliniek gebouwd die sinds 2014 operationeel. De kliniek is de afgelopen jaren steeds verder uitgebouwd met een nieuw OK-complex, met een aparte anaesthesie/voorbereidingsruimte en een aparte sterilisatie-ruimte en nog twee ruimtes die als patiënten kamer ingericht zullen worden waar zij kunnen overnachten. Sinds oktober 2018 mag de kliniek zich Oogziekenhuis noemen.
Sinds 2015 vonden uitzendingen plaats van een ervaren oogarts ter ondersteuning van de lokale oogarts. De plaatselijke oogarts is de afgelopen jaren gegroeid en blijft door de SLAH ondersteund worden door jaarlijks een ervaren oogarts naar Ambon te sturen om hem te helpen bij meer complexe aandoeningen en hem te coachen bij het aansturen van de kliniek.

10

Uitzendingen

2.098

Operaties

1.501

Onderzoeken

Uitzendingen

2020

Dubbele uitzending naar Ambon

Een maand na het bezoek van dr Ivan Gan, is dr Wilda Batubara in februari, nog voor de Coronapandemie, ook naar Ambon getrokken.
Het werd gelijk duidelijk dat dr Danny Siegers na vertrek van dr Ivan reeds zelfstandig Phaco operaties heeft verricht.
Er werd zowel met het Phaco apparaat als door middel van de SICS (Small Incision Cataract Surgery) methode geopereerd. De verhouding was 3:1. Deze keer lag de nadruk met name op het voortzetten van het werk van dr Ivan en dr Danny nog meer vertrouwd te laten worden met het Phaco apparaat. Danny heeft veel met mij meegekeken en de moeilijke stappen met mij gedeeld. Dr. Wilda heeft hem de tips en tricks geleerd en hem zoveel mogelijk begeleid bij zijn Phaco operaties. Zoals eerder benoemd is Danny een goede operateur en ook nu leerde hij snel. Ik heb eigenlijk weinig corrigerende adviezen hoeven geven. Het ging vlot.
In totaal zijn er in 10 dagen 192 lensoperaties verricht waarvan 146 met de Phaco-techniek.

Dr Wilda Batubara kijkt terug op een geslaagde missie. De laatste avond werd met het team met aanhang en kinderen gegeten. Hierbij was dokter Wendy namens de gemeente Ambon aanwezig.

2020

Dr Danny Siegers gaat staaroperaties verrichten met de phaco-techniek.

Dit jaar is gestart met een uitzending van dr Ivan Gan, met als doel het opleiden van dr Danny Siegers in het gebruik van de phaco-techniek

Deze uitzending stond volledig in het teken van het leren werken met een phaco-machine.
In de voorbereiding heeft dr Danny Siegers in september 2019 op het ESCRS congres in Parijs al een phaco-cursus gedaan. Daarnaast heeft dr Ivan eind 2019 een hele middag op het trainingscentrum van het Nederlandse hoofdkantoor van Bausch & Lomb doorgebracht om zich over alle details van het apparaat te laten informeren. Vanuit Jakarta was een vertegenwoordiger van de firma overgekomen, die de hele week zal blijven ter ondersteuning.

Tijdens deze uitzending zijn er 42 operaties met de phaco-techniek gedaan, waarbij dr Danny uiteindelijk enkele geheel zelfstandig heeft uitgevoerd. Alle patiënten werden na de operatie op de poli bekeken en er deden zich geen problemen voor. Er was volop aangename verassing onder de medewerkers vanwege het snelle visuele herstel van de staarpatiënten.

Op het programma stond ook een bezoek aan dhr. Latuheru, gemeentesecretaris van de stad Ambon. Hij werd bedankt voor het feit dat alle kosten van het verblijf op Ambon werden betaald door het samenwerkingsverband Ambon-Vlissingen.

2019

Een drievrouws sterke uitzending

Doordat het momenteel niet mogelijk was om in Sumba dit jaar een werkvergunning te krijgen, hadden we dit jaar de mogelijkheid om met 3 oogartsen naar Ambon te gaan.

Op maandag 25 februari zijn Wilda Batubara en Monika Landesz op Ambon gestart door met oogarts Danny Siegers, aan de burgemeester en het hoofd van de gezondheidsdienst een beleefdheidsbezoek brengen.
Dr Danny en zijn team waren helemaal goed voorbereid op hun komst en er waren twee OK tafels en microscopen opgesteld, zodat er parallel gewerkt kon worden. Via de dienst gezondheidszorg van Ambon waren er enkele machines geleend. Op dinsdag 26 februari gingen we van start. De eerste week deden we alleen ECCE’s.
In de tweede week kwam er een B & L phacomachine op zicht vanuit Jakarta. Op verzoek van dr. Danny zijn er ook operaties met de phaco-techniek gedaan. Ook kwam in de tweede week oogarts Chang Liu het team versterken om ook mee te opereren maar zeker ook om advies te geven bij de glaucoompatienten.
Tijdens alle dagen was ook de dochter van het hoofd van de gezondheidsdienst van Ambon dr Prita, die zelf basisarts is, aanwezig om mee te helpen op de OK, omdat zij ook graag oogarts wil worden. In 12 dagen zijn er 455 operaties verricht.

Het oogziekenhuis had voor de komst van de Nederlandse artsen de patiënten al onderzocht en de gewenste lenssterkte opgemeten.
De SLAH artsen hebben Danny Siegers verder geadviseerd over het verder investeren in personeel en spullen voor het ziekenhuis om nog verder te professionaliseren.

2018

Oogkliniek Ambon wordt Oogziekenhuis

Op 17 oktober 2018 kreeg de Oogkliniek Mata Ambon-Vlissingen een upgrade: van kliniek naar oogziekenhuis. Burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen en burgemeester Louhenapessy van Ambon onthulden samen de nieuwe voorgevel. Dit alles ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de oogkliniek.

De burgemeester en wethouder Vader van Vlissingen zijn 6 dagen in Ambon geweest en hebben ook de andere projecten van de SSVA bekeken, zoals op het gebied van urologie, plastische chirurgie en nu ook een operatie team van de SSVA, dat daar nu volop aan de slag is. ‘Tumbuh kembang anak’ is het 1e project, centraal hierin staat het signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen.