Kenia | Oloonkolin

In maart 2016 werd een eerste team oogartsen (Ton Smit en Alex Rulo) afgereisd naar Kenia om samen met enkele lokale specialisten van Trans Mara West Hospital oogheelkundige zorg te verlenen. Het accent lag vooral op het adviseren en ondersteunen van aldaar werkzame gezondheidswerkers, veelal verpleegkundigen die een opleiding hebben gevolgd om eenvoudige oogoperaties te kunnen uitvoeren.

Het ziekenhuis in Kilgoris is een belangrijk ziekenhuis in de regio en heeft een verzorgingsgebied van 1,2 miljoen mensen. Tot onze verrassing bleek de oogheelkundige afdeling vrij goed geoutilleerd. Er was een goede spleetlamp en een operatie microscoop. De oogheelkundige afdeling was door de Fred Hollows Foundation, een Australische stichting die zich inzet voor oogheelkundige hulp in ontwikkelingslanden, gefinancierd. Tevens sponsort deze stichting enkele oogprojecten per jaar daar.

Het was ontroerend om te zien en te horen hoe blij de mensen waren de dag na de operatie, omdat ze weer konden zien. Veel mensen waren namelijk in een ernstig isolement geraakt door hun blindheid. De post operatieve controles waren verrassend goed, bijna alle operaties hadden een duidelijk herstel van de visus opgeleverd. De dankbaarheid vanuit de dorpelingen was merkbaar uit het tevredenheidsonderzoek (dat is opgenomen tijdens de follow-up) met een gemiddeld cijfer van een 9,5!Onze oogartsen hebben uiteindelijk 74 patiënten kunnen opereren.

Twee bestuursleden van SLAH, Ton Smit en Alex Rulo, ondernamen in april een verkenningsmissie in de regio Trans Mara East in Kenia. Dit betreft een arme, geïsoleerde regio waarin nauwelijks zorgvoorzieningen aanwezig zijn. De verkenning vond plaats in samenwerking met de Nederlandse Stichting Oloonkolin, die elders in Kenia met zorgondersteuning actief is.

Het is de bedoeling is om in 2019 een plan te maken of en hoe SLAH – eventueel in samenhang met andere organisaties –voor de bevolking aldaar betekenis kan hebben.

1

Uitzendingen

78

Operaties

150

Onderzoeken