ANBI Informatie

Officiële naam:  Stichting Leer Anderen Helpen  (SLAH)

RSIN: 816104189

KVK nummer: 41225100

Postadres en mailadres:
Paul Huflaan 49
3584 GB Utrecht
030-2109610
info@slah.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van de stichting is het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen die niet of amper toegang hebben tot deze zorg in minder welvarende streken in de wereld. Daarbij worden kennis en vaardigheden waar mogelijk overgedragen aan lokale artsen en andere zorgverleners zodat men idealiter op termijn niet meer of in elk geval minder is aangewezen op hulp van buitenstaanders. Veelal gaat het om het vervangen van troebele lenzen (cataract) door een kunstlens. Sinds de oprichting van de stichting wordt deze zorg verleend in verschillende regio’s in Indonesië omdat veel bij de stichting betrokken oogartsen een goede band hebben met dat land. Door toenemende welvaart in Indonesië en de spreiding van oogartsen ook over de meer afgelegen streken in dat land, heeft de SLAH elders in de wereld projecten op gestart in Haïti, Kenia en Marokko.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De SLAH heeft na 25 jaar alleen in Indonesië armlastige mensen aan staar te hebben geopereerd, sinds 2013 haar vleugels over de hele wereld uitgeslagen. 

In de laatste 3 jaren zijn er uitzendingen geweest naar Ambon en Sumba in Indonesië, Kenia, Haïti en Marokko. In 2016 is op verzoek van de Marokkaanse overheid een missie geweest van één oogarts om in een groot landelijk gebied onder Marrakech te onderzoeken hoeveel staarpatiënten er in dat gebied zijn. Er bleken er genoeg om in juni 2 opererende oogartsen voor meerdere follow ups te sturen.

Jaarlijks is een oogarts van de SLAH naar de kliniek in Ambon geweest om de aldaar werkzame plaatselijke oogarts met raad en daad bij te staan in zowel operatie technieken als het aansturen van een oogkliniek.

Sinds 2015  worden meerdere artsen van de SLAH uitgezonden naar Haiti om in het ziekenhuis van Passe Catabois een nederlandse arts te ondersteunen met de oogheelkundige zorg. Tijdens deze uitzending gaan ook enkele optometristen van Zienderogen mee.

In maart  2016 is een eerste uitzending naar Kenia waar de SLAH 2 oogartsen leverde geweest, die in een bestaand kliniekje een dag reizen van Nairobi in 2 weken ruim 75 staaroperaties hebben uitgevoerd. Een ander onderdeel van deze brede missie was het scholen van de bevolking in de hygiëne en het verzorgen van schoon drinkwater.

Al deze locaties hebben de potentie om meerdere missies van de SLAH te kunnen gebruiken, dus uw gift is een welkome aanvulling op onze fondsen om de armlastige patiënten op deze locaties aan een beter bestaan te kunnen helpen.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders

  • drs. René Peters, voorzitter
  • drs. Margreet van Heel, secretaris
  • drs. Burg H. de Rave, penningmeester
  • drs. Ivan Gan, oogarts
  • drs. Alex Rulo, oogarts
  • dr. Ton Smit, oogarts
  • drs. Jos Rademakers, oogarts

Het gehele bestuur werkt vrijwillig.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling.

Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Doneer

Voor € 25 kunnen wij een patiënt weer laten zien.

Voor € 5 kunnen we de patiënt laten overnachten en hem of haar een maaltijd aanbieden.

Alvast hartelijk dank!