ANBI Informatie

Officiële naam:  Stichting Leer Anderen Helpen  (SLAH)

RSIN: 816104189

KVK nummer: 41225100

Postadres en mailadres:
Paul Huflaan 49
3584 GB Utrecht
030-2109610
info@slah.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van de stichting is het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen die niet of amper toegang hebben tot deze zorg in minder welvarende streken in de wereld. Daarbij worden kennis en vaardigheden waar mogelijk overgedragen aan lokale artsen en andere zorgverleners zodat men idealiter op termijn niet meer of in elk geval minder is aangewezen op hulp van buitenstaanders. Veelal gaat het om het vervangen van troebele lenzen (cataract) door een kunstlens. Sinds de oprichting van de stichting wordt deze zorg verleend in verschillende regio’s in Indonesië omdat veel bij de stichting betrokken oogartsen een goede band hebben met dat land. Door toenemende welvaart in Indonesië en de spreiding van oogartsen ook over de meer afgelegen streken in dat land, heeft de SLAH elders in de wereld projecten op gestart in Haïti, Kenia en Marokko.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De SLAH is er al bijna 30 jaar voor het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen uit minder welvarende streken in de wereld, die niet of amper toegang hebben tot deze zorg. Daarbij worden kennis en vaardigheden waar mogelijk overgedragen aan lokale artsen en andere zorgverleners, zodat men idealiter op termijn niet meer of in elk geval minder is aangewezen op hulp van buitenstaanders. Veelal gaat het om het vervangen van troebele lenzen (cataract) door een kunstlens.

Sinds de oprichting van de stichting in 1989 werd deze zorg verleend in verschillende regio’s in Indonesië, omdat veel bij de stichting betrokken oogartsen een goede band hebben met dat land. Door toenemende welvaart in Indonesië en de spreiding van oogartsen ook over de meer afgelegen streken in dat land, heeft de SLAH projecten opgestart in andere delen van de wereld. De SLAH is momenteel actief in Indonesië, Haïti en Kenia.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders

  • drs. René Peters, voorzitter
  • drs. Margreet van Heel, secretaris
  • drs. Burg H. de Rave, penningmeester
  • drs. Ivan Gan, oogarts
  • drs. Alex Rulo, oogarts
  • drs. Ruud van der Pol, oogarts
  • drs. Jos Rademakers, oogarts

Het gehele bestuur werkt vrijwillig.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling.

Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2016